Ball Pyramid เกาะพบสิ่งมีชีวิตเฉพาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิก

Ball Pyramid เป็นภูเขาที่เกิดจากเศษที่เหลือจากการกัดกร่อนของภูเขาไฟมีอายุราว 7 ล้านปีมาแล้ว ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ ลอร์ด ฮาว ในมหาสมุทรแปซิฟิกออสเตรเลีย ความสูงอยู่ที่ 562 เมตรเหนือน้ำทะเล มีความยาว 1,100 เมตร และกว้างเพียง 300 เมตร มันถูกค้นพบขึ้นในปี 1788

พีระมิดถูกตั้งชื่อตามผู้ที่ค้นพบ คือ Henry Lidgbird Ball เป็นนักธรณีวิทยา ภูเขาถูกปืนขึ้นไปถึงยอดในปี 1965โดยทีมนักปีนเขาจาก ซิดนีย์ ในปี 1982 ได้มีกฎห้ามไม่ให้ปีนเขาภายใต้พระราชบัญญัติเกาะลอร์ดฮาว ในปี 1990ได้มีการผ่อนเรื่องการปีนเขาแต่ก็มีกฎที่เข้มงวดสำหรับผู้คนที่จะไปปีน

ใน 2001 นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแมลง Dryococelus Australis หรือที่รู้จักกันว่าแมลงลอร์ดฮาว นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบพวกมันอาศัยอยู่ภายใต้พุ่มไม้ ที่กำลังเติบโตอยู่ท่ามกลางร่องน้ำเล็กๆในพีระมิดบอล เป็นจำนวน 24 ตัว ก่อนถูกค้นพบ นักวิทยาศาสตรคิดว่ามันศูนย์พันธ์ุไปตั้งแต่ปี 1930 เลยนำมันกลับไป 2 คู่เพื่อที่จะผสมพันธุ์ ที่สวนสัตว์แปซิฟิก แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ

 

<------------->

<------------->

 

เส้นทางที่จะไปถึง พีระมิดบอล ได้นั้นต้องเป็นเรือเพียงอย่างเดียว

(12966)