Baiae นครโรมันใต้อ่าวอิตาลี

Baiae เป็นเมืองโรมันโบราณ สันนิษฐานว่ามีอยู่ตั้งแต่ 500-100 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตเคยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่และมั่งคั่งไปด้วยเงินตรา คาดว่าเป็นเมืองของเหล่าชนชั้นสูงในช่วงเวลานั้น ก่อนบางส่วนของเมืองจะจมลงใต้น้ำ เนื่องจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟและการเคลื่อนตัวของชายฝั่ง ที่เหลืออยู่บนบกเป็นเพียงซากปรักหักพัง เช่น Temple of Mercury ประกอบไปด้วยโดมเส้นผ่าศูนย์กลาง 21.5 เมตร ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์แห่งวิศวกรรมและเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนมีการก่อสร้างวิหารแพนธีออน ผ่านมากว่า 1700 ปีที่เมืองนี้หายไปจากผู้คน ตำนานที่มีอยู่จริงแห่งนี้ก็ได้ ถูกเล่าขานอีกครั้ง เมื่อมีการค้นพบมันจบอยู่ใต้น้ำทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของอ่าวเนเปิลส์ในประเทศอิตาลี

 

<------------->

<------------->

 

เรื่องราวของสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่น่าสนใจของนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ทั่วโลก และได้กลายเป็นสวรรค์ของเหล่านักดำน้ำหลากหลายชาติซึ่งลงไปเยี่ยมชม เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองโรมันโบราณที่เคยรุ่งเรืองในอดีตและความงดงามของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่ยังคงเหลืออยู่ โดยจะพบกับอาคารซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน มีเส้นทาง ถนนหนทางและกำแพง กระเบื้องเคลือบ หรือแม้แต่รูปปั้นแกะสลักที่สามารถรอดพ้นจากการพังทลายมาได้

โดย ศ.Kevin Dicus ได้ให้ข้อมูลว่ามีการค้นพบท่อน้ำที่สลักชื่อ L’Pisonis ซึ่งอยู่ติดอาคารบ้านตระกูล Piso นั่นหมายความว่าอาจเป็นบ้านของ Gaius Calpurnius Piso นักการเมืองชื่อดังผู้เป็นเพื่อนสนิทของจักรพรรดิเนโร ในอดีต ซึ่งตามตำนานเล่าว่า เขาเป็นผุ้ลอบปลงพระชนม์จักพรรดิ แต่เปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้าย ก่อนจะถูกสั่งให้ฆ่าตัวตายในที่สุด

(4238)