Babirusa เขี้ยวสองคู่ยาวแหลม

บาบิรูซ่า คือหมูป่าที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย มักอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีโคลน หนองน้ำหรือบริเวณใกล้แม่น้ำในป่าลึก มักอยู่อย่างสันโดษ และจะมาพบกันในช่วงฤดูผสมพันธุ์ โดยจะออกลูกคอกละ 1-3 ตัว

ลักษณะของพวกมันเหมือนหมูป่าทั่วไป แต่จะมีเขี้ยวสองคู่ยาวแหลม เมื่ออายุมากขึ้นเขานั้นจะโค้งจนเกือบทิ่มหน้าของมัน ซึ่งเขี้ยวของพวกมันนี้มีไว้เพื่อต่อสู้ พวกมันกินพืช ผลไม้เป็นอาหาร เนื่องจากร่างกายมีระบบย่อยอาหารเหมือนกับวัวควาย ทำให้สามารถย่อยเส้นใยได้ดี

คาดว่าพวกมันมีการสืบพันธุ์มาก่อนยุคประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีการค้นพบภาพวาดบาบิรูซ่า ในถ้ำบนเกาะสุลาเวสีในประเทศอินโดนีเซีย โดยสายพันธุ์อาจนับย้อนไปได้อย่างน้อย 35,400 ปี หรือช่วงท้ายของยุคน้ำแข็ง (Pleistocene)

---

---

ปัจจุบันบาบิรูซ่ากำลังลดจำนวนอย่างต่อเนื่อง จากการสูญเสียถิ่นที่อยู่และการล่า ทำให้ทางอินโดนีเซียประกาศกฎหมายคุ้มครองห้ามล่าและคุกคามหมูป่าสายพันธุ์นี้ รวมถึง IUCN ก็ได้กำหนดให้ทุกสายพันธุ์ที่ยังหลงเหลืออยู่ของบาบิรูซ่าเป็นสายพันธุ์ที่เปราะบางและใกล้สูญพันธุ์

(1762)