Aokigahara ผืนป่าอาถรรพ์ที่สถิตย์วิญญาณไม่สงบ

อะโอะกิงะฮะระ หรือ นทีแห่งไม้ (Sea of Trees) เป็นชื่อเรียก ป่าบริเวณเชิงภูเขาฟูจิด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ในประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร บริเวณชายขอบมีถ้ำที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งและลาซาซับเสียงเป็นจุดมุ่งหมายนิยมของนักท่องเที่ยว ภายในป่าเต็มไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์นานาชนิด แต่ชื่อเสียงที่โด่งดังจนทำให้ป่าแห่งนี้เป็นที่รู้จักในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ไม่ใช่ถ้ำน้ำแข็งหรือรูพรุนลาวาซับเสียง แต่เป็นการฆ่าตัวตายของเหล่าคนญี่ปุ่นภายในป่าต่างหาก

โดยชาวญี่ปุ่นเริ่มมีการฆ่าตัวตายอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2493 มีการพบร่างผู้เสียชีวิตมากกว่า 500 คน เท่ากับเฉลี่ยแล้วมีผู้มาฆ่าตัวตายในป่าแห่งนี้ปีละ 30 ราย โดยในปี พ.ศ.2545 พบผู้เสียชีวิตกว่า 78 ศพ ตามบันทึกของตำรวจมีผู้คนมากกว่า 200 พยายามกระทำการ โดยมี 54 คนที่ทำได้สำเร็จ แม้ว่าในป่าจะมีป้ายทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาเกลี้ยกล่อมให้เปลี่ยนใจ เนื่องจากมีชาวต่างชาติตัดสินใจเข้าไปฆ่าตัวตายในแต่ป่าแห่งนี้ด้วย

---

---

กระนั้นการตายก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจหยุดการเผยแพร่ตัวเลข เพื่อเป็นการพยายามลดความสัมพันธ์ระหว่างป่าอะโอะกิงะฮะระกับการฆ่าตัวตายลง โดยหวังว่าเมื่อไม่มีการพูดถึงสถานที่ฆ่าตัวตาย เวลานึกอยากกระทำจะได้ไม่นึกถึงป่าแห่งนี้เป็นที่แรกๆ ก่อนจะฉุกใจคิดยกเลิกการฆ่าตัวตายนั่นเอง

และเนื่องจากการมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องนี้ ทำให้เกิดตำนานความเชื่อเกี่ยวกับป่าแห่งนี้มากมาย เช่น เป็นที่อยู่ของ “yūrei” หรือผีในตำนานญี่ปุ่น หรือ เป็นที่สิงสถิตย์ของเหล่าภูตผี โดยเชื่อว่า ป่าแห่งนี้มีวิญญาณต้นไม้ หรือโคะดะมะ สิงสถิตย์อยู่ เหล่าวิญญาณของต้นไม้จะดูดเอาพลังงานชีวิตจากผู้เสียชีวิตกลับคืนเป็นพลังแห่งป่า เพื่อต้านภัยธรรมชาติและต้านภัยของมนุษย์นั่นเอง

(7105)