Androsace alpina ดอกไม้เพียงไม่กี่ชนิดที่เติบโตได้บนเทือกเขาแอลป์

Androsace alpina เป็นดอกไม้ที่เติบโตอยู่ในหินแกรนิตบนเทือกเขาแอลป์ เป็นหนึ่งในดอกไม้เพียงไม่กี่ชนิดที่เติบโตได้บนเทือกเขาแอลป์

Androsace alpina จะเติบโตอยู่ที่ระดับความสูง 4,000 เมตร ดอกจะมีลักษณะเป็นสีขาวชมพู เมื่อถึงฤดูกาลออกดอกนั้นดอกจะออกมาเต็มต้นจนไม่เห็นใบ ลักษณะเป็นพุ่มเล็กสีสันสวยงามท่ามกลางก้อนหิน

---

---

 

 

(1776)