Albert แมวที่หน้าบึ้งตลอดเวลา

Albert เป็นสายพันธุ์แมวเซลเกิร์กเรกซ์ (Selkirk Rex) อาศัยอยู่กับเจ้าของในเมืองซอลต์เลกซิตี รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา มันถูกตั้งชื่อตาม Albert Einstein เนืองจากมีใบหน้าที่คล้ายกับนักวิทยาศาสตร์คนดัง และไม่ว่ามันจะทำอะไรใบหน้าของมันก็ดูไม่พอใจตลอดเวลา จนกลายเป็นขาโหดประจำอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามกว่า 2 แสนคน ในชื่อ pompous.albert

Selkirk Rex เป็นสายพันธุ์ของแมวที่มีขนยาว หยิก ฟู คล้ายกับขนของแกะ พบครั้งแรกในปี 1987 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในปี 1992 ได้รับการรับรองจาก The International Cat Association เมื่อโตเต็มวัยตัวผู้จะหนัก 4-7 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 3-5 กิโลกรัม มีอายุเฉลี่ย 13 ปี

---

---

(817)