อาร์มาดิลโล่ : Armadill

อาร์มาดิลโล่ : Armadillo จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับ Cingulata ในอันดับใหญ่

ฟอเรท : Ferret

ฟอเรท : Ferret  ชื่อวิทยาศาสตร์: Mustela putorius furo เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง จำพวกวีเซล นิยมเลี้ยงกันเป็น

โขดหินอุลูรู : Uluru

โขดหินอุลูรู : Uluru  หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า”หินแอร์ส”(Ayers Rock) ชื่ออุลูรูเป็นชื่อทางการซึ่งใช้ในปัจจุบันเป็นภาษาอะบอริจินี

ลิงจมูกยาว

ลิงจมูกยาว หรือ ลิงจมูกงวง : Long-nosed monkey, Proboscis monkey; ชื่อวิทยาศาสตร์: Nasalis larvatus เป็นสัตว์เลี้ยงลูก

จักจั่น : Cicada

ฝูงจักจั่นนับพันล้านออกมามาถึงชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ หลังจากที่อยู่ใต้ดินมาเป็นเวลานานถึง 17 ปี มัน

ทาร์เซีย : Tarsier

ทาร์เซีย : Tarsier เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในอันดับไพรเมตที่วิวัฒนาการมาจากยุคไอโอซีนจนมาถึงยุคปัจจุบัน ที่มีรูปร่าง