ฟาแลนน็อปซิส : Phalaenopsis

ฟาแลนน็อปซิส : Phalaenopsis เป็นชื่อของกล้วยไม้ พบได้ทั่วไปในประเทศพม่า ไทย ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย

หมัด : Flea

หมัด : Flea จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในไฟลัมอาร์โธรพอด เป็นแมลงที่ไม่มีปีกขนาดเล็ก ซึ่งมีขนาด

นกอัลบาทรอส : Albatross

นกอัลบาทรอส : Albatross เป็นนกทะเลขนาดใหญ่ จัดอยู่ในวงศ์ Diomedeidae อยู่ในอันดับนกจมูกหลอด (Procellariiformes)

ด้วงเสือ : tiger beetle

ด้วงเสือ : tiger beetle จัดอยู่ในอันดับโคลีออปเทอรา วงศ์ซิซินเดลิดี (Cicindelidae) ด้วงเสือมีหลายชนิด มีสีสันฉูดฉาด

ซีแลนด์ : Principality of Sealand

ซีแลนด์ : Principality of Sealand  ” เป็นประเทศในทะเลเหนือ อยู่ห่างจากชายฝั่งอังกฤษไปทางตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทาง

ลิงมาร์โมเสท : Marmoset

มาร์โมเสท : Marmoset เป็นลิงในกลุ่มลิงโลกใหม่ มีถิ่นอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ มีหางยาว หากินกลางวัน กินผลไม้

นาขั้นบันไดที่บานาเว : Banaue Rice

นาขั้นบันไดที่บานาเว เป็นสถานที่ที่มีการปลูกข้าวแบบขั้นบันได บนเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก

เต่ากาลาปาโกส : Galápagos tortoise

เต่ายักษ์กาลาปาโกส หรือ เต่ากาลาปาโกส : Galápagos tortoise สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งจำพวกเต่า จัดเป็นเต่า

บัวบก : Centella asiatica

บัวบก : Centella asiatica  เป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในแถบเอเชีย ใบบัวบกสามารถช่วยรักษาแผลให้หายได้เร็วขึ้นและยังช่วยลด

ดอกโลหิต : Bleeding Heart

ดอกโลหิตแห่งหัวใจหรือดอกหทัยหยาดทิพย์ : Bleeding Heart ชื่อมาจากลักษณะการออกดอกคือเมื่อดอกผลิใหม่ ๆ ยังตูม ๆ