แลปแลนด์ ดินแดนสุดวิเศษสำหรับเทศกาลคริสต์มาส

แลปแลนด์ เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ครอบคลุมพื้นที่ 100,367 ตารางกิโลเมตร เมื่อเข้าสู่ปลายเดือนสิงหาคมพื้นที่ในแถบนี้ก็เริ่มมีหิมะโปรยปรายลงมาแล้ว และเมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนหิมะก็ค่อยละลาย

แลปแลนด์_bแลปแลนด์_c

แลปแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นบ้านเกิดซานตาคลอส ทำให้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว และถือเป็นจุดชมแสงเหนือที่งดงามมากที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ในช่วงฤดูหนาวต้นไม้ก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะแลปแลนด์

(Photo:commons.wikimedia)