10 สายพันธุ์ปูที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน (2)

ปู เป็นสัตว์พวกเท้าปล้องชนิดหนึ่ง จะมีกระดองซึ่งเป็นแคลเซียมแข็ง มีลักษณะสมมาตร มีก้ามใหญ่ 1 คู่ มีขาเดิน 4 คู่ แตกออกเป็นรัศมีไปทางด้านข้างลำตัว หนวดคู่ที่ 2 อยู่ระหว่างตา ปัจจุบันปูได้รับการจำแนกไว้แล้วว่า 6,000 ชนิด วันนี้ขอนำเสนอ 10 สายพันธุ์ปูที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

 

Orangutan Crab มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Achaeus Japonicus เป็นสายพันธุ์ปูที่กระจายพันธุ์อยู่ตามแนวปะการัง ในแถบอินโด แปซิฟิก ลักษณะตัวโตเต็มที่มีความยาวเพียง 2 เซนติเมตร แต่มันจะมีก้ามที่ยาวมาก ตัวจะเป็นสีแดงน้ำตาล มีขนเล็กปกคลุมทั่วร่างกายซึ่งจะคอยดักอาหาร และอำพรางตัวจากนักล่า

 

Teddy Bear Crab มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pilumnus Vespertilio หรือที่รู้จักกันในชื่อปูขน เป็นสายพันธุ์ปูที่สามารถพบได้บริเวณทะเลแดง อินโด-แปซิฟิก ออสเตรเลีย ไปจนถึงญี่ปุ่น ขนบนตัวของมันช่วยให้มันอำพรางตัวตามแนวโขดหิน และดักจับเศษอาหารจนทำให้ขนดูหนาเหมือนกับตุ๊กตาหมี

 

<------------->

<------------->

 

 

Raspberry Crab มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nucia Speciosa เป็นสายพันธุ์ของปูที่ิพบได้ในเขตน้ำตื้นแถบหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช หมู่เกาะฮาวาย ประเทศมอริเชียส ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น พวกมันจะกินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก ชื่อเรียกนั้นมาจากตัวของมันเป็นสีแดงคล้ายผลแรสเบอร์รี (Photo:crustiesfroverseas)

 

Shame-Faced Crab มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Calappa หรือที่รู้จักกันในชื่อ ปูขี้อาย เป็นสายพันธุ์ปูที่สามารถพบได้ทั่วไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก ตามตัวของมันจะมีจุดด่างเป็นสีแดง แต่ความพิเศษของมันนั้นคือมันจะเอาก้ามปิดหน้าไว้ตลอดเวลา จึงทำให้ถูกเรียกว่าปูขี้อาย พวกมันจะออกหากินในเวลากลางคืน กลางวันจะฝังตัวเองอยู่ในกองทราย และจะโผล่แค่ดวงตาขึ้นมา

 

Flower Moon Crab Crab มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Matuta Planipes เป็นสายพันธุ์ปูที่สามารถพบได้แถบ อินโด-แปซิฟิก จะอาศัยอยู่ในหญ้าทะเล ที่ระดับความลึกประมาณ 15 เมตร กระดองของมันมีขนาดประมาณ 5-8 เซนติเมตร

(2900)