10 สายพันธุ์ปูที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน (2)

ปู เป็นสัตว์พวกเท้าปล้องชนิดหนึ่ง จะมีกระดองซึ่งเป็นแคลเซียมแข็ง มีลักษณะสมมาตร มีก้ามใหญ่ 1 คู่ มีขาเดิน 4 คู่ แตกออก ( …

10 สายพันธุ์ปูที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน (2) อ่านต่อ