ไทเป 101 ตึกสูงรูปทรงประหลาด สัญลักษณ์แห่ง ไทเป

ตึกไทเป 101 ซึ่งเดิมชื่อ ตึกศูนย์การเงินโลกไทเป อยู่ในย่านซินยี กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ในปี 2004 ด้วยความสูง 509 เมตร ซึ่งทำลายสถิติโลกในขณะนั้น ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 1,750 ล้านดอลล่าสหรัฐ

ตึกไทเป 101 ตั้งอยู่ในบริเวณที่เสี่ยงจะเกิดพายุไต้ฝุ่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และอยู่ใกล้กับบริเวณแนวรอยเลื่อนแผ่นดินไหว ในทุกๆ ทศวรรษ จะเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวเฉลี่ย 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2002 ที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้น แรงสั่นสะเทือนทำให้เครนก่อสร้างที่อยู่ด้านบนพังทลายลงมา และได้คร่าไป 5 ชีวิต แต่การก่อสร้างยังคงดำเนินต่อไป จนเสร็จในปี 2004

รูปทรงประหลาดของไทเป 101 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวไต้หวัน เขาพบแรงบันดาลใจจากธรรมชาติที่พบได้ทั่วไปในไต้หวัน นั่นก็คือต้นไผ่ ซึ่งต้นไผ่เติบโตโดยมีปล้องกลวงเชื่อมต่อกัน แต่ละท่อนแยกจากกัน โดยมีส่วนกั้นที่ช่วยยึดให้ลำต้นแข็งแรงขึ้น และเขาใช้ความพิเศษนี้มาใช้ในการออกแบบตึกไทเป 101 นั่นเอง

  

 

(1701)