ไข่ปลากดทะเล

ไข่ของปลากดทะเลในภาพนี้ได้รับการบันทึกโดย Ashok N Pulliyerengi ในรัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย วงศ์ปลากดทะเลนั้น เป็นปลาที่อาศัยในบริเวณน้ำกร่อย เช่น ปากแม่น้ำ และในทะเล ส่วนมากมีรูปร่างคล้ายปลาสวายแต่มีส่วนหัวที่โตกว่าและแบนราบเล็กน้อย

การแพร่พันธุ์นั้นปลากดทะเลตัวผู้จะอมไข่ไว้ในปาก รอจนกว่าไข่จะฟักเป็นตัว โดยหลังจากการผสมพันธุ์ภายนอกแล้วตัวเมียจะใช้ครีบก้นที่มีขนาดใหญ่และหนากว่าตัวผู้อุ้มไข่ไว้แล้วให้ตัวผู้มารับไป ไข่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.5-1 เซนติเมตร

 

<------------->

 

 

<------------->

 

(2527)