ภาพที่ชี้ให้เห็นว่าไก่เป็นหนึ่งในแม่ที่ดีที่สุดในอาณาจักรสัตว์

ผู้ใช้ boredpanda จำนวนมากได้ร่วมกันแบ่งปันภาพของแม่ไก่ที่ทำหน้าที่แม่ที่ดี ไม่ว่าลูกของมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใด แม่ไก่ก็พร้อมที่จะดูแล

โดยทั่วไปไก่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 5-10 ปี แต่ไก่ที่มีอายุมากที่สุดในโลกจาก Guinness World Records เป็นไก่ที่มีอายุ 16 ปี เมื่อแม่ไก่ออกไข่จะวางในรังเดิม และเมื่อลูกไก่ฟักออกมาจะออกหากินพร้อมกับแม่ของพวกมัน แม่ไก่ถือเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นที่ดีเยี่ยม ลูกไก่มักจะเข้าไปกกอยู่ใต้ปีกของแม่ไก่เมื่อพวกมันรู้สึกไม่ดี รวมไปถึงรู้สึกว่าถูกคุกคาม

 

<------------->

<------------->

 

การเลี้ยงไก่กันอย่างจริงจังนั้นเริ่มมาเมื่อประมาณกว่า 100 ปี และสิ่งที่ช่วยให้การเลี้ยงไก่แพร่หลายในอดีตก็คือ การชนไก่ ซึ่งเป็นได้ทั้งเกมกีฬาและการพนัน

ต่อมามนุษย์มีความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้น เนื้อและไข่ของไก่ซึ่งมีรสชาติอร่อย ให้คุณค่าทางอาหารสูงจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง ทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่เรื่อยมา จนกระทั่งมีการเลี้ยงขยายพันธุ์ไปทั่วโลก

(7565)