ไก่บราห์มา ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

Brahma chicken เป็นสายพันธุ์ไก่ที่มีข้อถกเถียงถึงถิ่นกำเนิดบางแหล่งเผยว่าเป็นสายพันธุ์ไก่ที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นในสหรัฐอเมริกาโดยนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากเซี่ยงไฮ้ บางแหล่งเผยว่าเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองในแถบประเทศอินเดีย

  

สำหรับไก่สายพันธุ์นี้ตัวโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 5.5 กิโลกรัม ไข่จะเป็นสีน้ำตาลขนาดใหญ่แต่ละฟองมีน้ำหนักประมาณ 55-60 กรัม และสามารถสูงได้ถึง 60 เซนติเมตร

(6423)