ใบไม้เปลี่ยนสีได้อย่างไร

เมื่อเข้าสู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดง หรือ สีเหลืองหรือสีส้ม ขึ้นอยู่กับพรรณไม้ ก่อนที่ใบจะร่วงจากต้น สำหรับฤดูใบไม้ร่วงนั้นเป็นฤดูในเขตอบอุ่นและเขตหนาว โดยทั่วไป ฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกเหนือจะมีระยะเวลาประมาณเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคมของทุกปี

การเปลี่ยนสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง เป็นปรากฏการณ์ผลกระทบที่เกิดกับใบไม้ของต้นไม้หรือไม้พุ่มผลัดใบที่โดยปกติแล้วมีสีเขียว เปลี่ยนสีกลายเป็นสีเหลืองถึงแดงโดยใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ในฤดูใบไม้ร่วง ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า fall colors และ autumn colors

พืชต้องการแสงและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตคลอโรฟิลล์ เพื่อใช้ในการสร้างอาหารโดยการ สังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งปกติพืชจะมีการสร้างคลอโรฟิลล์อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ใบไม้มีสีเขียว แต่ใบไม้เหล่านี้ ก็จะมีการเปลี่ยนสีได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

ช่วงกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน กลางวันสั้นลงและ อุณหภูมิลดต่ำลง ทำให้น้ำและแร่ธาตุเข้าสู่ใบไม้น้อยลง คลอโรฟิลล์ในใบไม้ก็จะลดลงทำให้สีเขียวที่เห็นทั่วไปลดต่ำลง เผยให้เห็นสีสันต่าง ๆ ที่อยู่ในเนื้อใบไม้ อย่างสีเหลือง สีแดงเป็นต้น

ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง

ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีส้ม

---

---

สีสันหลากหลายในใบไม้เดียวกัน

ใบไม้หลากสีในต้นเดียวกัน

ใบไม้หลากสีในต้นเดียวกัน

ภาพ Wikimedia Commons, reddit

(2986)