โรมท่ามกลางหิมะ

Oliver Astrologo เผยแพร่ภาพมุมสูงของกรุงโรมในมุมมองแปลกตา นอกจากกระเป็นภาพของกรุงโรมในมุมสูงแล้ว ยังเป็นภาพในช่วงที่ กรุงโรมมีหิมะตกลงมาอย่างหนัก จนทำให้สถานที่สำคัญๆ ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ

ในภาพนั้นมีทั้ง โคลอสเซียม ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ โคลอสเซียมนั้นเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม ลักษณะเป็นอัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน

โรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้งเจ็ดริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่น ราชอาณาจักรโรมัน สาธารณรัฐโรมัน และจักรวรรดิโรมัน โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตก และในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  doxzilla  

 

(329)