โรงแรมน้ำแข็ง Game of Thrones ในฟินแลนด์

โดยทางล่าสุดทาง Lapland Hotels SnowVillage  ได้เปิดตัวโรงแรมน้ำแข็งธีม Game of Thrones  ในแลปแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ โรงแรมแห่งนี้ไปมีจนถึงช่วงต้นเดือนเมษายน 2018 เท่านั้น เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วน้ำแข็งจะค่อยๆ ละลาย

แลปแลนด์ เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ครอบคลุมพื้นที่ 100,367 ตารางกิโลเมตร เมื่อเข้าสู่ปลายเดือนสิงหาคมพื้นที่ในแถบนี้ก็เริ่มมีหิมะโปรยปรายลงมาแล้ว และเมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนหิมะก็ค่อยละลาย

---

---

แลปแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นบ้านเกิดซานตาคลอส ทำให้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว และถือเป็นจุดชมแสงเหนือที่งดงามมากที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ในช่วงฤดูหนาวต้นไม้ก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ

(699)