แอปเปิ้ลเนื้อชมพู : Pink Pearl apple

Pink Pearl apple เป็นสายพันธุ์แอปเปิ้ลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในปี 1944 โดย Albert Etter ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ผลแอปเปิ้ลจะมีขนาดปานกลาง เนื้อจะฉ่ำรสเปรี้ยวอมหวาน ผลจะสุกสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน ความพิเศษคือเนื้อจะเป็นสีชมพู

---

---

ปัจจุบันมีสายพันธุ์แอปเปิ้ลที่ปลูกมากกว่า 7,500 ชนิด ทำให้แอปเปิ้ลมีลักษณะพิเศษหลากหลาย แต่ละพันธุ์จะมีรสชาติแตกต่างกัน และการนำไปใช้ต่างกันด้วย

ใน ค.ศ. 2013 มีการปลูกแอปเปิลประมาณ 80 ล้านตันขึ้นทั่วโลก ประเทศจีนผลิตได้จำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนดังกล่าว สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตแอปเปิลมากที่เป็นอันดับที่สอง ด้วยการผลิตมากกว่า 6% ประเทศตุรกีเป็นที่สาม

Photo : adapples, Wikimedia Commons

(1843)