แลปแลนด์ ดินแดนสุดวิเศษสำหรับเทศกาลคริสต์มาส

แลปแลนด์ เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ครอบคลุมพื้นที่ 100,367 ตารางกิโลเมตร เมื่อเข้าสู่ปลายเดือนสิงหาคมพื้นที่ในแถบนี้ก็เริ่มมีหิมะโปรยปรายลงมาแล้ว และเมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนหิมะก็ค่อยละลาย

พื้นที่ของ แลปแลนด์ ตั้งอยู่เหนืออาร์กติกเซอร์เคิล บ้างครั้งอาจเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ ในจุดที่เหนือที่สุดของฟินแลนด์ พระอาทิตย์ไม่ตกดินเป็นเวลา 73 วันในช่วงฤดูร้อน และไม่ขึ้นเลยเป็นเวลา 51 วันในช่วงฤดูหนาว

แลปแลนด์_bแลปแลนด์_c

---

---

แลปแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นบ้านเกิดซานตาคลอส ทำให้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว และถือเป็นจุดชมแสงเหนือที่งดงามมากที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ในช่วงฤดูหนาวต้นไม้ก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะแลปแลนด์

(Photo:commons.wikimedia)

(329)