แม่น้ำ 2 สี บริเวณปากแม่น้ำในอเมริกาใต้

Río de la Plata เป็นแม่น้ำซึ่งเกิดจากการรวมกันของแม่น้ำอุรุกวัยและแม่น้ำปารานา บริเวณปากแม่น้ำแห่งนี้มีความกว้างมากถึง 220 กิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่ไหลออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างประเทศอาร์เจนตินากับประเทศอุรุกวัย ถือเป็นปากแม่น้ำที่กว้างที่สุดในโลก

  

โดยแม่น้ำที่ไหลออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกนั้นจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม เมื่อไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกที่เป็นสีน้ำเงินก็เกิดเป็นจุดตัดอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมองจากมุมสูงระหว่างแม่น้ำและมหาสมุทรแอตแลนติก

มหาสมุทรแอตแลนติก  เป็นมหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 ใน 5 ของพื้นผิวโลก ชื่อของมหาสมุทรมาจากนิยายปรัมปรากรีก หมายถึง “ทะเลของแอตลาส”

Photo : NASA

(1704)