แม่น้ำโป แม่น้ำที่ยาวที่สุในอิตาลี

แม่น้ำโป (Po River) เป็นแม่น้ำที่มีความยาวทั้งสิ้น 652 กิโลเมตร ถือเป็นแม่น้ำโปเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในอิตาลี ส่วนที่กว้างที่สุดกว้าง 503 เมตร มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาแอลป์ไหลเข้าสู่ประเทศอิตาลีทางทิศเหนือและไหลออกสู่ทะเลแอเดรียติกทางทิศตะวันออก

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2010 แม่น้ำโป ได้รับการปนเปื้อนจากการรั่วไหลของน้ำมันที่มาจากโรงกลั่นในเมือง Villasanta จังหวัดมอนซาและบรีอันซา แคว้นลอมบาร์เดีย จากการตรวจสอบคาดว่าละมีการรั่วไหลมากถึง 600,000 ลิตร

 

<------------->

<------------->

 

เนื่องจากสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโปนี้มีตะกอนที่มาตกสะสมตัวอยู่จากการพัดพาตะกอนที่มีแหล่งกำเนิดที่สำคัญมาจากเทือกเขาแอลป์ลงมาตามลำน้ำโปโดยที่แม่น้ำโปเป็นแม่น้ำที่มีสาขามากมายบริเวณปลายน้ำจัดเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำประเภท river dominate

(291)