แมวอ้วนที่หนักถึง 24 ปอนด์

Faye เป็นแมวที่ได้รับการช่วยเหลือโดย Jacksonville Humane Society ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ ในรัฐฟอริด้า สหรัฐอเมริกา เนื่องจากเจ้าของเดิมไม่สามารถดูแลมันได้

 

<------------->

<------------->

 

ตอนนี้มันมีน้ำหนักตัวมากถึง 24 ปอนด์ มีผู้ใจดีเห็นมันผ่านทางโลกออนไลน์ เธอจึงรีบมารับตัวมันไปดูแล อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ช่วยเหลือสัตว์แจ้งว่าเจ้า Faye ควรได้รับการออกกำลังกายเพื่อกลับมามีสุขภาพที่ดี และน้ำหนักตัวเหมือนแมวทั่วไป

(922)