ความน่ารักของแมวสายพันธุ์ American Curl

แมวเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เมื่อประมาณ 9500 ปีก่อน  ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของแมวคือการทำมัมมี่แมวที่พบในสมัยอียิปต์โบราณ

สำหรับแมวสายพันธุ์ American Curl ถือเป็นสายพันธุ์แมวที่มีความโดดเด่นอีกสายพันธุ์หนึ่ง และปัจจุบันนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง

 

<------------->

<------------->

 

ความพิเศษของแมวสายพันธุ์ แมวสายพันธุ์ American Curl คือ มีหูม้วนหลุบไปข้างหลัง โดยเมื่อแรกเกิดนั้นหูจะตรงเหมือนแมวทั่วไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปราย 4-8 ชั่วโมงหูของมันค่อยๆ ม้วนไปด้านหลัง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนแมวพันธุ์ ตัวโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 2.3-4.5 กิโลกรัม

แอดมึน

(1859)