แมวน้ำเวดเดลล์

แมวน้ำเวดเดลล์ ( Weddell Seal) เป็นสายพันธุ์แมวน้ำที่กระจายพันธุ์อยู่รอบๆ พื้นที่ แอนตาร์กติกา  ปัจจุบันคาดว่ามีประชากรหลงเหลืออยู่ราว  800,000 ตัว

ลักษณะตัวโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 2.5-3.5 เมตร และมีน้ำหนัก 400-600 กิโลกรัม ลูกแมวน้ำแรกเกิดมีน้ำหนักมากประมาณ  25-30 กิโลกรัม  วันต่อมาน้ำหนักของพวกมันจะเพิ่มขึ้นราว2 กิโลกรัมต่อวัน

แมวน้ำเวดเดลล์สามารถดำน้ำได้ลึกกว่าแมวน้ำชนิดอื่น ๆ พวกมันจะดำน้ำลงไปเป็นระยะทางลึกกว่า 600 เมตร เพื่อล่าเหยื่อเป็นอาหาร มันสามารถดำน้ำอยู่ใต้น้ำได้ประมาณ 80 นาที  เพราะมีชั้นไขมันที่หนา

  doxzilla  

(1686)