แมวที่เคยมีขนสีดำทั้งตัว

Scrappy เป็นแมวที่ตอนนี้มีอายุได้ 19 ปีแล้ว เจ้าของได้รับมาเลี้ยงในตอนที่มันเป็นแมวสีดำสนิท แต่เมื่ออายุ 7 ปี ขนของมันก็เริ่มเปลี่ยนสี ขนบางส่วนเริ่มกลายเป็นสีขาว คาดว่าเป็นผลมาจากภาวะด่างที่ทำให้เม็ดสีเกิดการเปลี่ยนแปลง จนตอนนี้ขนบนตัวมันกลายเป็นลวดลายสีขาวดำที่พบได้ยาก

 

<------------->

<------------->

 

แมวภาวะด่าง_a แมวภาวะด่าง_b

(Photo:seniorscrappy)

(2704)