แมวที่มักจะอยู่ในท่าทางที่เหมือนกัน

Cara Imperato ได้เผยแพร่ภาพสัตว์เลี้ยงของเธอ ซึ่งเป็นพี่น้องแมวคู่หนึ่งที่พวกมันมีชีวิตที่คล้ายๆ กัน โดยแมวทั้งสองมีชื่อว่า Callie และ Chloe ในแต่ละวันพวกมันจะมีท่าท่างไม่ว่าจะเป็นเวลานั่ง เวลานอน ก็มักจะมีท่าทางที่เหมือนกัน ตัวหนึ่งยืดขาอีกตัวหนึ่งก็จะทำตาม แต่ตอนนี้เป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากเจ้า Callie ได้จากไป ทำให้ไม่สามารถเห็นความน่ารักแบบนี้ได้อีก

---

---

 

(759)