แมวที่คิดว่าตัวเองเป็นแกะ

Steve เป็นแมวสีส้มที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยเจ้าของฟาร์มแกะใน Waitotara ประเทศนิวซีแลนด์ โดยในช่วงหน้าหนาวนั้นลูกแกะจะถูกนำมาดูแลอย่างใกล้ชิดที่บ้าน

ในช่วงนี้เจ้า Steve จะมีเพื่อนจำนวนมาก มันเข้าไปคลุกคลีอยู่กับฝูงแกะ เล่นกับลูกแกะ เจ้าของเผยว่ามันเป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยดูแลลูกแกะ

  doxzilla  

ส่วนใหญ่แกะจะอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ มีถิ่นอาศัยอยู่ตามพื้นที่หนาวเย็น แถบภูเขาและพื้นที่ราบโล่ง เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศออสเตรเลีย อเมริกาตอนกลาง และตอนใต้ของประเทศแคนาดา โดยมีการกระจายอยู่ตลอดแถบประเทศเขตหนาว

 

(6470)