แมลงน้ำยักษ์ตัวผู้ที่ต้องดูแลไข่

แมลงน้ำยักษ์ หรือแมลงดา สามารถพบได้ในแหล่งน้ำจืดและบ่อน้ำ แถบทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย และเอเชียตะวันออก

ตัวโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร แมลงน้ำยักษ์ตัวผู้ที่ต้องดูแลไข่ ไข่ใช้เวลา 6–7 วันจึงจะฟักเป็นตัว ฤดูการผสมพันธุ์และวางไข่อยู่ในฤดูฝน เมื่อไข่ฟักเป็นตัว

ลูกแมลงดาจะหล่นลงน้ำ และจะใช้การลอกคราบประมาณ 4 ครั้ง ก่อนจะโตเป็นตัวเต็มวัยภายในเวลาประมาณ 1 เดือน

 

<------------->

<------------->

 

(3991)