แพะภูเขาพื้นเมืองในอเมริกาเหนือ

แพะภูเขา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oreamnos americanus เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญที่พบได้ในทวีปเอมริกาเหนื ลักษณะโดยทั่วไปจะมีเคราที่สั้ง มีเขาสีดำขนาดควายาวประมาณ 15-28 เซนติเมตร มีขนสีขาวที่หนามาก ขนของพวกมันสามารถทำให้พวกมันอาศัยอยู่ในความหนาวได้ถึง -46 องศาเซลเซียส โดยทั่วไปจะน้ำหนักระหว่าง 45 – 140 กิโลกรัม แต่ส่วนใหญ่หนักไม่เกิน 82 กิโลกรัม ความยาวของลำตัวประมาณ 120-179 เซนติเมตร

พวกมันจะอาศัยอยู่บนภูเขาที่ความสูง 4000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในแถบเทือกเขาร็อกกี ในรัฐวอชิงตัน รัฐไอดาโฮ รัฐมอนแทนา บริเวณเทือกเขาแอลป์ ด้วยกีบเท้าที่แข็งแรงทำให้การปีนเขาเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกมัน

---

---

แพะภูเขาเป็นสัตว์กินพืช อาหารหลักของพวกมันก็คือหญ้า, เฟิร์น, มอส และถ้าหาไม่ได้มันยังกินผักผลไม้เป็นอาหารได้ด้วย แพะภูเขามีอายุเฉลี่ยที่ 12 – 15 ปี

(1488)