เฮดจ์ฮอกสีขาวที่หายาก


Blond เฮดจ์ฮอกที่เกิดมาพร้อมกับภาวะด่าง ทำให้ร่างกายของมันส่วนใหญ่เป็นสีขาว แต่ยังคงมีบางส่วนที่เป็นสีดำอยู่ อย่างเช่นดวงตา ทำให้ดวงตาของมันนั้นเหมือนเฮดจ์ฮอกปกติ ต่างจากภาวะเผือกที่จะมีดวงตาสีแดงและการมองเห็นจะไม่เหมือนเฮดจ์ฮอกปกติ มันได้รับการช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จาก Tiggywinkles Wildlife Hospital ในบักกิงแฮมเชอร์ ประเทศอังกฤษ เนื่องจากขณะที่พบนั้นมีน้ำหนักตัวที่น้อยมาก จนตอนนี้มันได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่

 

<------------->

<------------->

 

 

 

 

(209)