เห็ดทรัฟเฟิล เห็ดที่แพงที่สุดในโลก

เห็ดทรัฟเฟิล (Truffle) เป็นหนึ่งในเห็ดที่หายากมากที่สุดในโลก มันจะโตอยู่ใต้ดินบริเวณรากของต้นโอ๊กและต้นบีช นิยมใช้สุนัขและหมูในการค้นหาเห็ด เพราะเห็ดมีกลิ่นเฉพาะตัวที่หมูและสุนัขสามารถหาเจอ

สำหรับเห็ดทรัฟเฟิลที่มีราคาแพงที่สุดนั้นเป็นเห็ดทรัฟเฟิลสีขาว ใน 2010 มีการประมูลทรัฟเฟิลสีขาวที่มีน้ำหนักเกือบ 1 กิโลกรัม ด้วยราคาสูงถึง 330,000 USD สำหรับเห็ดทรัฟเฟิลดำมีมูลค่ารองลงมากจากเห็ดทรัฟเฟิลสีขาว

 

<------------->

<------------->

 

(15177)