เหยี่ยวที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

(ภาพจาก วิกิพีเดีย)

เหยี่ยวเคสเทรล (Kestrel) คือเหยี่ยวขนาดเล็กที่อยู่ในวงศ์เหยี่ยวปีกแหลม มีถิ่นอาศัยหลากหลายทั้งในทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกา พวกมันสามารถปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับชุมชนของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี โดยการอาศัยรังของนกชนิดอื่นที่อยู่ตามอาคาร และกินสัตว์ขนาดเล็กอย่างกิ้งก่าหรือแมลงเป็นอาหาร

doxzilla
(ภาพจาก Nature Seychelles)

โดยสายพันธุ์เหยี่ยวที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกก็คือ เหยี่ยวซีเชลส์ เคสเตรล (Seychelles kestrel) เป็นสัตว์ท้องถิ่นของสาธารณรัฐซีเชลส์ ประเทศเกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นเหยี่ยวที่มีความสูงเพียง 25 เซนติเมตรเท่านั้น

 

แปลและเรียบเรียงโดย Felis

(2566)