เสือจากัวร์ หนึ่งในสัตว์ที่หาตัวยากและลึกลับที่สุด

เสือจากัวร์ แมวใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำอเมซอน เป็นหนึ่งในสัตว์ที่หาตัวยากและลึกลับที่สุด มันมีน้ำหนักตัวถึง 160 กิโลกรัม ความยาวถึง 2 เมตร ชื่อของจากัวร์มาจาก ภาษาอินเดีย มีความหมายว่า “มันฆ่าด้วยการกระโดดกัดเพียงครั้งเดียว” มันมีชีวิตด้วยการกระทำแบบนี้

จากัวร์เป็นสัตว์ที่ต่างจากแมวทั่วไปที่เกลียดน้ำ มันสามารถปรับตัวว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี อีกทั้งรอยแต้มบนตัวของมันยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้พรางตัวในป่าทึบ แต่สิ่งนี้กลับทำให้เจ้าแมวใหญ่เป็นเป้าหมายถึงจากการถูกล่าในการเอาหนังของพวกมัน

ในช่วงปี 1960 มีเสือจากัวร์โดนล่ามากถึง 15,000 ตัว ต่อปี ปัจจุบันการกระทำนี้ถูกห้ามแต่จากัวร์ก็ยังถูกคุกคาม ป่าอเมซอนจึงเป็นที่หลบภัยสุดท้ายของมัน

นอกจากนี้แล้ว เสือจากัวร์บางตัวอาจมีสีขนกลายไปเป็นสีดำล้วนเช่นเดียวกับเสือดำที่พบในเสือดาวด้วย

  

(7876)