เมืองใต้น้ำที่สร้างขึ้นโดยหมึก

ผลการศึกษานำทีมโดย ศาสตราจารย์ David Scheel ได้ศึกษาชีวิตของหมึกทะเลสายพันธุ์ที่เรียกว่า Octopus tetricus ในพื้นที่ Jervis Bay นอกชายฝั่งประเทศออสเตรเลีย พวกเขาพบว่าพวกมันมีการสร้างชุมชนใต้ทะเล และได้มีการตั้งชื่อว่า Octlantis ในพื้นที่แห่งนี้พบประชากรของพวกมันอาศัยอยู่ประมาณ 16 ตัว บริเวณชุมชนของพวกมันจะเต็มไปด้วยเปลือกหอย หินหยาบๆ โดยทีมนักวิจัยเชื่อว่าพฤติกรรมเช่นนี้อาจคล้ายกับพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

---

---

 

(558)