เมืองประวัติศาสตร์ของเยอรมนี

เมืองนอร์ดลิงเกิน ตั้งอยู่ในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอมนี เป็นเมืองมรดกโลกที่แสดงถึงผังเมืองที่โดดเด่น และได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี เมืองนอร์ดลิงเกินเป็นเมืองที่เก่าแก่เมืองหนึ่งในยุโรปโดยในปี 1998

 

เมืองแห่งนี้มีการฉลองครบรอบ 1100 ปี ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 19,000 คน อาคารเก่าแก่ในเมืองแห่งนี้มีเศษของเพชรนับล้านชิ้นติดอยู่ เป็นผลเนื่องมาจากเหตุภูเขาไฟระเบิด

  doxzilla  

 

(850)