เมส อาเน็ค : Mes Aynak

เมส อาเน็ค (Mes Aynak) อัฟกานิสถาน ในปี ค.ศ. 2011 มีการค้นพบรูปหินแกะสลักเจ้าชายสิทธัตถะ ก่อนทรงผนวช ต่อมาพระองค์คือศาสดาของศาสนาพุทธ รูปหินแกะสลักมีความสูง 11 นิ้ว มีความเก่าแก่มากกว่า 1,600 ปี องค์พระที่อยู่ข้างๆ พระองค์ มือขวาถือดอกบัว เมส อาแน็ค อยู่ห่าง 40 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน

ที่มีแร่ทองแดงมากที่สุดอันดับ 2 ของโลก รวมถึงเป็นที่รวมของแหล่งอารยธรรมโบราณของพุทธศาสนา ที่มีพระพุทธรูปกว่า 200 องค์

นักโบราณคดีเชื่อว่าเป็น Mes Aynak เมืองโบราณที่มีหลักฐานแสดงว่าเคยมีอารยธรรมโบราณเกิดขึ้นที่นี่อย่างยิ่งใหญ่ เป็นจุดพักสำคัญของเส้นทางสายไหม จากเอเซียไปยุโรปเป็นเมืองพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ที่เป็นศูนย์กลางระหว่างชาติสำหรับพ่อค้าและนักแสวงบุญจากทั่วเอเชีย ย้อนไปได้ 300 ปีก่อนคริสตศักราช ประมาณ 2,300 ปีเมื่อปี 2010 ได้ค้นพบรูปแกะสลักหิน เจ้าชายสิทธัตถะ ก่อนทรงออกผนวช

  

เหมืองทองแดง ที่ เมส อาแน็ค (Mes Aynak) สถานที่ค้นพบแหล่งอารยธรรมโบราณที่มีความสำคัญของโลก ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา คาดว่ามีแร่ทองแดงมากถึง 6 ล้านตัน พื้นที่โบราณสถานครอบคลุม 400,000 ตารางเมตร(250 ไร่) ในปี 2007 บริษัท MCC ได้ประมูลเพื่อเช่าพื้นที่เป็นเวลา 30 ปี ด้วยราคาที่สูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์บริษัท MCC วางแผนที่จะขุดเจาะแร่ทองแดงที่อยู่ภายใต้พุทธสถานแห่งนี้ที่มีมูลค่ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์

(3090)

ใส่ความเห็น