เพื่อนซี้ต่างสายพันธุ์

Puka เป็นสุนัขที่เกิดมาพร้อมกับภาวะปากแหว่ง มันได้รับการช่วยเหลือมาตั้งแต่ตัวมันยังเล็ก ย้อนไปในปี 2011 เจ้าของในปัจจุบันพบมันนั่งอยู่ใกล้กับชายไร้บ้านที่ป้ายรถเมล์พวกเขาจึงขอรับมันมาเลี้ยงดู

---

---

ตอนนี้มันได้กลายเป็นเพื่อนซี้ของเจ้า Larry ซึ่งเป็นเต่ายักษ์แอฟริกัน เต่าที่สามารถโตได้ถึง 100-150 ปอนด์ พวกมันทั้งสองสามารถเข้ากันได้ดี เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

(34)