เพรียงหัวหอม : Sea Squirts

เพรียงหัวหอม (Sea Squirts) เป็นสัตว์ในกลุ่มยูโรคอร์ดาตา รูปร่างคล้ายหัวหอม เมื่อถูกสัมผัสจะปล่อยน้ำออกจากตัว มีกลิ่นคล้ายหอมแดง ขนาดประมาณ 3-8 เซนติเมตร อาศัยเกาะกับวัตถุใต้น้ำ อาจอยู่แบบเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มก็ได้

 

พบตามเขตน้ำตื้น แนวปะการัง โขดหิน ทราย หรือโคลนในทะเล ตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายลูกอ๊อดของกบ การสืบพันธุ์มีทั้งแบบอาศัยเพศที่ปฏิสนธิภายนอก และแบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อ

 

ลักษณะโดยทั่วไปของสัตว์กลุ่มนี้ คือลำตัวกลม ยาว ปลายข้างหนึ่งเปลี่ยนรูปไปสำหรับยึดเกาะกับวัสดุ ชั้นทูนิกประกอบด้วยสารที่มีโครงสร้างคล้าย เซลลูโลสเรียกว่าทูนิซิน โดยมีโปรตีนชนิดอื่นและแคลเซียมประกอบอยู่ด้วย ชั้นทูนิกของเพรียงหัวหอมเป็นเนื้อเยื่อที่มีชีวิต

 

<------------->

 

 

<------------->

 

 

มีระบบไหลเวียนเลือดของตัวเอง มีท่อน้ำเข้าอยู่ทางด้านหน้าและทางน้ำออกอยู่ทางด้านหลัง มีโครงสร้างที่เรียกเอนโดสไตล์ (endostyle)ซึ่งน่าจะมีความคล้ายคลึงกับต่อมไธรอยด์ ของสัตว์มีกระดูกสันหลังแม้จะมีหน้าที่ต่างกันเป็นสัตว์ที่มีเพศรวม ปฏิสนธิภายนอก ตัวอ่อนมีหาง ว่ายน้ำได้ สืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศด้วยการแตกหน่อ แบ่งย่อยได้เป็น 3 อับดับ

 

อันดับแอสพลัวโซแบรนเคีย (Aplousobranchia)อยู่แบบโคโลนี บางชนิดมีสารวุ้นหุ้มตัว บางชนิดดำรงชีวิตแบบพึ่งพากับสาหร่าย

อันดับฟีโบลแบรยเคีย (Phlebobranchia) ดำรงชีวิตแบบเดี่ยวๆ พบมากตามไหล่ทวีป

อันดับสโตลิโดแบรนเคีย (Stolidobranchia)ดำรงชีวิตแบบเดี่ยวๆเป็นส่วนใหญ่ อยู่ในเขตน้ำตื้นเป็นส่วนใหญ่ มักพบตามทราย

(524)