เจ้าหน้าที่ในอินเดียป้อนน้ำให้งูจงอาง

ภัยแล้งได้คุกคามทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ทำให้หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำ หนึ่งในนั้นอาจเป็นงูจงอางขนาดความยาวกว่า 3.5 เมตร ตัวนี้ ที่ออกมาจากป่าเพื่อหาน้ำในพื้นที่ชุมชนของมนุษย์ แม้มันจะเป็นงูจงอางขนาดใหญ่แต่ทางเจ้าหน้าที่ได้พยายามป้อนน้ำให้กับมัน และมันก็ดูนิ่งลงเมื่อได้กินน้ำ จากนั้นเจ้าหน้าที่จับงูตัวนี้ส่งให้กับทางสวนสัตว์

---

---

งูจงอาง เป็นงูพิษขนาดใหญ่ โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 3.5 – 4.3 เมตร จัดเป็นงูพิษที่มีขนาดยาวที่สุดในโลก ซึ่งตัวที่ยาวเป็นสถิติโลกมีความยาวถึง 7.5 เมตร

(18322)