เกาะฮนชู : Honshu

เกาะฮนชู : Honshu เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น คิดเป็นพื้นที่กว่าร้อยละ 60 ของประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่ 227,962.59 ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าเกาะอังกฤษเล็กน้อย มีความยาวประมาณ 1,300 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 50-250 กิโลเมตร มีชายฝั่งติดทะเลยาวกว่า 5,450 กิโลเมตร

 

รอบเกาะทางตอนเหนืออยู่ใกล้กับเกาะฮกไกโด มีช่องแคบมะสึมะรุเป็นเขตกั้น ส่วนทางตะวันตกเฉียงใต้ใกล้กับเกาะชิโกะกุและเกาะคีวชู เกาฮนชูถือได้ว่าเป็นเกาะที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากเกาะชะวา ประเทศอินโดนีเซีย

 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะฮนชูเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงชันโดยมีภูเขาที่สูงที่สุดคือภูเขาฟุจิ บนเกาะฮนชูมีพื้นที่ราบทางด้านตะวันออกและทางใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญของญี่ปุ่นเช่น โตเกียว โยะโกะฮะมะ นะโงะยะ เคียวโตะ โอซะกะ โคเบะ และฮิโระชิมะ ซึ่งเกาะฮนชูมีจำนวนประชากรหนาแน่นเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

  doxzilla  

 

จังหวัดที่ตั้งบนเกาะฮนชูมีทั้งหมด34 จังหวัดประกอบไปด้วย ฟุกุชิมะ,  มิยะงิ,  ยะมะงะตะ,  อะโอะโมะริ,   อะกิต,ะ   อิวะเตะ,   กุมม,ะ   คะนะงะวะ,   ชิบะ,   ไซตะมะ,   โทะชิงิ,   โตเกียว,   อิบะระกิ,   กิฟุ,   ชิซุโอะกะ,   นะงะโนะ,   นีงะตะ,   โทะยะมะ,   ฟุกุอิ,  ยะมะนะชิ,   อิชิกะวะ,   ไอจิ,   เคียวโตะ,   ชิงะ,   นะระ,   มิเอะ,   วะกะยะมะ,   โอซะกะ,   เฮียวโงะ,   ชิมะเนะ,   ทตโตะริ,  · ยะมะงุชิ,   โอะกะยะมะ,  ฮิโระชิมะ

(317)