อุโมงค์ซากุระที่สถานีรถไฟ Gyeonghwa ประเทศเกาหลีใต้

Gyeonghwa Station เป็นสถานีรถไฟขนาดเล็กในเมือง Gyeonghwa-dong เมืองเล็ก ๆ ในประเทศเกาหลีใต้ ตลอด 2 ข้างทางมีต้นซากุระเรียงรายอยู่กว่า 800 เมตร

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน บริเวณแห่งนี้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมอุโมงค์ดอกซากุระ ที่ถือได้ว่าเป็นอุโมงค์ธรรมชาติที่มีความสวยงามอันดับต้นๆของโลก

ซากุระ เป็นชื่อสามัญของพืชหลายชนิดจำพวกเชอร์รี่ ในสกุล Prunus อาทิ P. jamasakura และP. serrulata มีถิ่นกำเนิดในจีนตอนใต้, เกาะไต้หวัน, หมู่เกาะโอกินาวา, ญี่ปุ่น มีดอกสีขาว กลีบแต่ละกลีบมีจำนวนแตกต่างกันไปตามชนิด ลักษณะเด่นของซากุระก็คือ เมื่อร่วง จะร่วงพร้อมกันหมด ซากุระจึงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นทหารและวิถีความเป็นบูชิโดของญี่ปุ่น

---

---

(213)