องุ่นที่แพงที่สุดในโลก เฉลี่ยแล้วราคาตกลูกละประมาณ 10 ,000 บาท

Ruby Romans เป็นสายพันธุ์องุ่นที่ปลูกเฉพาะที่จังหวัดอิชิกะวะ ประเทศญี่ปุ่น เริ่มออกมาวางขายครั้งแรกในปี 2008 ซึ่งตอนนั้นราคาต่อลูกตกอยู่ที่ 26 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเมื่อปี 2016  องุ่น Ruby Romans 1 ช่อ ถูกประมูลในโตเกียวไปได้ด้วยราคาสูงถึง 1.1 ล้านเย็น หรือราว 350,000 บาท โดยเฉลี่ยแล้วตกลูกะ 36,600 เยน หรือประมาณ 10 ,000 บาท

  

 

 

 

(15164)