หากบินได้เหมือนนกจะเห็น เทือกเขาแอลป์ เป็นเช่นไร

FREEDOM สมาชิกเว็บ youtube ได้เผยแพร่ภาพวิดิโอ ในมุมมองที่ใครหลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน พวกเขาได้ติดกล้องขนาดเล็กไว้บนหลังของนกอินทรีขนาดใหญ่ที่ถูกฝึกไว้เป็นอย่างดี จากนั้นให้มันบินขึ้นไปสำรวจพื้นที่บริเวณเทือกเขามงบล็อง ที่ถือเป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร

  doxzilla  

อินทรีเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรง เป็นนกที่กินเนื้อเป็นอาหาร ซึ่งได้แก่ ปลา, งู, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนาดเล็กเช่น หนู และเป็นนกนักล่าซึ่งล่านกด้วยกัน และไข่นกที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร อินทรีพบอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่เขตต่าง ๆ ทั่วทุกแห่งในโลก ยกเว้นพื้นที่ในทวีปแอนตาร์กติก ที่มีอากาศหนาวเย็น

(7551)