เมื่อหอยทากยักษ์กลายเป็นสัตว์เลี้ยง

Adrian Kozakiewicz ชายหนุ่มผู้ที่ชื่นชอบสัตว์แปลก หนึ่งในสัตว์เลี้ยงของเขาคือ หอยทากยักษ์ ถือเป็นอีกหนึ่งสัตว์แปลกที่หลายคนนิยมเลี้ยง แต่ในบางประเทศการเลี้ยงหอยทากยักษ์ถือเป็นเรื่องที่ผิดกฏหมาย โดยหอยทากยักษ์ที่นิยมเลี้ยงนั้นมี 3 สายพันธุ์ได้แก่ Achatina fulica , Achatina marginata และ Achatina achatina ตัวโตเต็มที่มีขนาดความยาวประมาณ 18 เซนติเมตร มีอายุเฉลี่ยประมาณ 5-6 ปี หากได้รับการดูแลเป็นอย่างดีสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง 10 ปี พวกมันจะถูกเลี้ยงในตู้ที่มีดินและจะกินผัก รวมไปถึงผลไม้บางชนิดเป็นอาหาร

---

---

ภาพ : InsecthausTV

(5348)