หยดน้ำ พืชอวบน้ำที่ได้รับความนิยมในตอนนี้

หยดน้ำ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Haworthia cooperi เป็นพืชอวบน้ำพื้นเมืองทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ ปัจจุบันได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบแคคตัส เมื่อโตเต็มที่แต่ละกอจะมีขนาดประมาณ 3 – 5 นิ้ว ใบจะมีลักษณะคล้ายกับหยดน้ำ

---

---

พืชอวบน้ำ เป็นพืชที่กักเก็บน้ำไว้ในราก ใบ หรือลำต้น ที่อวบ และนุ่ม การเก็บน้ำในลักษณะดังกล่าว ทำให้มันสามารถมีชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ ในตอนกลางวัน สภาพที่อยู่ของมันมักจะร้อนจัด แต่ในตอนกลางคืนอากาศจะเย็นลง

(3564)