หมู่บ้านริมหน้าผาที่เต็มไปด้วยบ้านคน

เวลีคอเทอร์โนโว (Veliko Tarnovo) เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศบัลแกเรีย เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเวลีคอเทอร์โนโว ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยันตรา เคยเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2 ระหว่างปี ค.ศ. 1186-1393

เมืองแห่งนี้อยู่ใต้อำนาจของชาวเติร์กระหว่าง ค.ศ. 1394-1877 มีการประกาศอิสรภาพของราชอาณาจักรบัลแกเรียที่เมืองนี้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1908

เมืองแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น มีเอกลักษณ์ เป็นศูนย์กลางการค้า การศึกษา และวัฒนธรรมของบัลแกเรียเหนือ ตัวเมืองตั้งอยู่บนโกรกธารลึกที่เชื่อมต่อไปยังสันเขา

 

<------------->

<------------->

 

(377)