หมู่บ้านที่สูงที่สุดในยุโรป

หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่า Ushguli เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในประเทศจอร์เจีย จนได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่สูงที่สุดในยุโรป ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรราว 200 คน ใน 70 ครัวเรือน มีโรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน

โดยในแต่ละปีจะมีหิมะปกคลุมบริเวณหมู่บ้านเป็นเวลานานถึง 6 เดือน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้จะมีการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัย

  doxzilla  

(2419)