หมู่บ้านที่ตอนนี้อุณหภูมิ -62 องศาเซลเซียส

Oymyakon ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีอากาศหนาวที่สุดในโลก หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐซาฮา ประเทศรัสเซีย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรอาศัยอยู่ราว 500 คน

โดยล่าสุดทาง ไซบีเรียน ไทม์ส ได้เผยแพร่ภาพของหมู่บ้านแห่งนี้ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น ที่ตอนนี้อุณภูมิของเมืองแห่งนี้ลดต่ำลงถึง -62 องศาเซลเซียส

อากาศที่หนาวจัดในตอนนี้ทำให้ขนคิ้ว ขนตา หนวดเครา ต้นไม้ อาคารบ้านเรือน ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง เปลี่ยนเป็นสีขาวโพลน รวมไปถึงแม่น้ำ กลายเป็นน้ำแข็ง

  doxzilla  

(13022)