หมูป่าหน้าหูด หมูป่าพื้นเมืองในแอฟริกา

หมูป่าหน้าหูด มีลักษณะแตกต่างจากหมูป่าทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ มีลักษณะตัวโต หน้าแบนกว้าง ตาเล็ก มีจุดเด่นคือใต้ตาทั้งสองข้างมีก้อนเนื้อคล้ายหูดขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ มีเขี้ยวโง้งออกมานอกปากเห็นชัดเจน

  doxzilla  

ซึ่งเขี้ยวนี้จะใหญ่กว่าหมูป่าทั่วไป เขี้ยวของตัวผู้จะมีเขี้ยวด้านบนถึงสองเขี้ยว มีความยาวได้ถึง 20 เซนติเมตร นอกจากใช้ต่อสู้แล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการขุดหาอาหารได้อีกด้วย

(899)